Škola obdržela v rámci projektového řízení v oblasti minimální prevence od MŠMT ČR grant.
V rámci tohoto grantu, budou u žáků 2. stupně probíhat setkání s pracovníky o.p.s. Prostor Kolín- oblast selektivní prevence, uskuteční se návštěv věznice v Jiřicích, aj. Tento projekt bude ukonče na jaře 2011.