Škola získala finanční prostředky z ESF- operační program 1.4. V rámci tohoto projektu, jehož začátek je předpokládán k 1.7.2011 a konec k 31.12.2013, dojde k obměně školních tabulí, žákovské knihovny, k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,... V rámci tohoto projektu vzniknou pro výuku nové pracovní listy a DUM- digitální učební materiály. Celková hodnota projektu: cca 539.000,- Kč.