Naše škola se nachází v klidné oblasti města Říčany. Je umístěna 5 minut chůze od centra města a železniční stanice. Je spádovou školou a její třídy navštěvují žáci z širokého okolí. Žáky vzdělává kolektiv zkušených speciálních pedagogů a asistentů pedagoga.

Učitelé pracují na řadě projektů ESF nebo MŠMT. Škola je kompletně zrekonstruována a zmodernizována. Je vybavena tělocvičnou,

počítačovou pracovnou, cvičnou dílnou a cvičnou kuchyňkou pro výuku pracovních činností. Každá učebna je multimediálně vybavena PC stanicemi, interaktivními tabulemi, videi, televizory, dvd a cd přehrávači.

Máme bezbariérový přístup - výtah a sociální zařízení pro žáky na vozíčku. Stravování žáků je zajištěno ve výdejně obědů Sokolská 1376.

Pedagogové také vzdělávají žáky na odloučeném pracovišti Dětské centrum Strančice: http://www.ddstrancice.cz/

Kapacita školy je 74 žáků

Kapacita školní družiny je 22 žáků

Zřizovatel školy: Město Říčany, Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany www.ricany.cz

Ředitelka školy: Mgr. Jitka Macháčková

Telefonní kontakt: 777 755 127

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Zástupce ředitele: Mgr. Blanka Veselá

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Další telefonní kontakty na školu:

323 602 005 - pevná linka

731 449 247 - zástupce ředitele školy

608 165 030 - školní družina

Kontakt na jídelnu:

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel: 323 666 539 nebo 724 848 462

http://www.skoly.scolarest.cz

Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Macháčková
Výchovný poradce a metodik ICT: Mgr. Blanka Veselá
Metodik prevence: Mgr. Ivana Bílková
Koordinátor EVVO: Mgr. Jitka Rosůlková
Předsedkyně školské rady: Mgr. Ivana Bílková
Další pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Jana Krejčová

Mgr. Ivana Löffelmannová

Bc. Olga Maláková

Mgr. Jana Smutná

Mgr. Eva Divíšková

Renata Čermáková- ŠD, asistent ped.

Bc. Hana Hanzáková - ŠD, asistent ped.

Jitka Vlková- asistent ped.

Dana Nováková- asistent ped.

Petra Čížková - asistent ped.
Správní zaměstnanci:

Vladimíra Hampejsková - mzdová účetní, Bc. Markéta Macho - účetní

Monika Kovandová - školnice - uklízečka, Elemír Ikri - topič

ICT plán školy a MPP je k nahlédnutí u ředitelky školy.

Inspekční zpráva z 20.11. 2001 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Inspekční zpráva ze 16. 4. 2007je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

Inspekční zpráva z 11.3. 2011 je k nahlédnutí na stránkách ČŠI.

www.csicr.cz

Školní rok 2014/2015

Třída,ročník Třídní učitel

Přípravná třída - Mgr. Jana Krejčová

Spec. tř. DC Strančice -Mgr. Eva Divíšková

Spec. tř. Říčany -Mgr. Ivana Bílková

1.,2. ročník - Mgr. Jitka Rosůlková

3.,4.,6. ročník- Mgr. Ivana Löffelmannová

5. ročník - Bc. Olga Maláková

7.,8.,9. ročník -Mgr. Jana Smutná

Organizace školního roku 2015-16

najdete v menu Ke stažení

Školní zvonění - najdete v menu Ke stažení