Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám.

EU peníze školám
Cílem projektu Cesta do života je zkvalitnění a zefektivnění podmínek pro vzdělávání na základních školách prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /EU OPVK/.
V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám. V rámci výzvy 1.4 jsme si vybrali šablony klíčových aktivit I/3, III/2, IV/2 a V/2.Získali jsme dotace na nákup interaktivních tabulí, výpočetní techniky, nových pomůcek a prostředky na další vzdělávání pedagogů. Učitelé vytvořili digitální učební materiály /DUMy a pracovní listy /PL/ pro různé vyučovací předměty. Vypracované sady výukových materiálů jsou postupně ověřovány ve výuce. DUMy a PL jsou k vyhledání na:

https://databaze.op-vk.cz/