PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA v Základní škole Nerudova, Říčany


Vážení rodiče!
Máte doma budoucího prvňáčka? Chcete ho dobře připravit na vstup do první třídy běžné základní školy? Jsme tu pro Vás!Jaký je výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy?
Děti se učí formou her. Cíleně rozvíjíme drobnou motoriku, grafomotoriku, zrakovou
a sluchovou orientaci a analýzu. Podporujeme vlastní tvořivé myšlení. Přípravná třída
se nezapočítává do školní docházky. Děti se neklasifikují, pouze slovně hodnotí.

Organizační záležitosti
Výuka probíhá od 8:00 do 11:40 hod.V případě zájmu bude otevřena školní družina,
jezajištěna možnost stravování ve školní jídelně. Přípravná třída je bezplatná.
Přihláška Vás nezavazuje k tomu, aby Vaše dítě pokračovalo v 1. třídě na naší škole - možnost zápisu na běžné základní škole spádově podle trvalého bydliště!


Jaký je režim dne?
Denně 4 vyučovací hodiny, rozdělené do kratších časových úseků. Denní činnosti se prolínají a střídají, svou délkou a obsahem jsou přizpůsobené potřebám dětí.

V Main Menu v sekci Ke stažení najdete informace k přijímání dětí a kritéria přijímání.


Další informace podáme na telefonním čísle 323 602 005, 777 755 127, 731 449 247
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

S sebou přineste rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doporučení ze školského
poradenského pracoviště.

Vážení rodiče, pokud víte, že právě Vaše dítě by mohlo patřit mezi děti, pro které je přípravná třída určena, nepodceňujte její důležitost a neváhejte přijít. My se budeme Vašim dětem snažit zpříjemnit poslední rok před nástupem do základní školy a zároveň je maximálně na tuto školu připravit.