rekonstruovan budova Rekonstruovaná budova

 

  pc pracovna Nová počítačová pracovna 

 uebna Třída s novou interaktivní tabulí

  

Dne 5. 9. 2011

proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní
otevření zrekonstruované budovy Základní školy Nerudova. Projekt byl financován
z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Díky rekonstrukci se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další úpravy patřilo zateplení budovy,
výměna rozvodů vody a kanalizace a zřízení nové střechy. Z projektu je financováno i vybavení učeben.

 

den otevench dve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní  zahájení po rekonstrukci