V rámci vyhlášené Výzvy č. 51, která je také plně hrazena z prostředků OP VK- ESF a státního rozpočtu, byla škola úspěšná jako partner žadatele firmy Modern Centre of Education. U této společnosti jsme jedním z 44 dalších partnerů projektu. Cílem projektu je DVPP, mentoring ředitelů, vybavení pracovníků školy přenosným multimediálním zařízením.