Vážení rodiče, z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí, je v současné

době ve zkušebním provozu zamykání školní jídelny.

Prosíme tedy o toleranci a pochopení.

Děkujeme