V letošním kalendářním roce naše škola získala finanční prostředky na realizaci projektu "Podpora logopedické prevence u předškolních dětí" .Do tohoto projektu byly a jsou zapojené děti z přípravné třídy, u kterých je potřeba realizace logopedické pomoci.

Za finanční prostředky byly zakoupené různé pomůcky, řadu pomůcek pro nápravy si připravily paní učitelky. Všechny pomůcky je možné využít i pro další děti.

Realizace projektu: kalendářní rok 2015