Pro školní rok 2016/2017 bude poprvé spuštěn elektronický zápis do přípravné třídy. Tento zápis spuštěn až po zápisech do 1. ročníků,sledujte stránky města a školy. V sekci ke stažení jsou zveřejněna předem stanovená kritéria k přijetí. I nadále platí, že k přijetí do přípravné třídy je nutné doporučení školského poradenského pracoviště- tzn. speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko psychologické poradny