Škola má pro školní rok 2016-2017 povolenou přípravnou třídu. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude uveřejněn v průběhu pondělí 13.6.2016. Následující den budou rozeslané rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí bude předáno na schůzce zákonným zástupcům, která se uskuteční na konci června 2016.