Tento projekt je zatím v řízení o přidělení finančních prostředků, v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Časový harmonogram: leden 2009- prosinec 2010 

V rámci tohoto projektu by měl vzniknout pracovní materiál pro žáky a pedagogy na hodiny informatiky a pracovních činností.