Během hlavních prázdnin byl ukončen projekt na obnovu školního pozemku "Chceme do přírody", byl zakoupen nový zahradní mobiliář, vysazeny nové rostliny.

V současné době je projekt v udržovací fázi.

Tento projekt byl financován z prostředků EU z Programu rozvoje venkova - Leader a realizován
s podporou MAS Říčansko o.p.s.