Veškeré zápisy z jednání školských rad  jsou k dispozici na požádání u Mgr.Macháčkové