Na konci dubna byla dokončena první fáze obnovy školního pozemku. Došlo k úpravě anglických dvorků, založení bylinkového záhonku, úpravě trávníku a výsevu nového.

Ve druhé fázi, po vzejití nového trávníku bude umístěn i nový zahradní nábytek, tak aby i zde mohla probíhat výuka v přírodní učebně.