Tento projekt je realizován v rámci Rozvojového programu " Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) na školách v roce 2008". Celý projekt je finanován MŠMT ČR.

Časový harmonogram: duben- srpen 2008

Finanční rozpočet: dotace MŠMT ČR 58.500,- Kč

                           vlastní vklad 1.500,- Kč 

Cílem projektu je vybudování přírodní učebny, zušlechtění školního pozemku v návaznosti na projekt "Pěstujeme pro zdraví", který byl realizován v loňském roce.  

Projekt „Veselá zahrada“ naplňuje realizaci environmentálního vzdělávání a výchovy na základní škole praktické, propojení teoretických a praktických činností témat z okruhů ekosystémů, vztahu člověka k prostředí, základní podmínky života. Cílem projektu je poskytnou žákům kulturní hodnoty, naučit vnímat estetiku prostředí, realizovat pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, přispět k osvojování si základních dovedností a návyků, aktivního, odpovědného přístupu v každodenním životě.

 Další informace o projektu jsou u vedení školy.